divadlo - opera, balet, činohra

Zmena v Sále činohry SND

24.11.2010 16:20:29

Dňa 1.12.2010  sa pôvodne plánované predstavenie IVANOV, mení na ZLATÍ CHLAPCI.
Vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade, že klient nemá záujem o náhradné predstavenie, môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil najnedôr do 6.12.2010.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného najnedôr do 6.12.2010.