divadlo - opera, balet, činohra

Arzenik a staré dámy

26.11.2010 13:57:34

Premiéra 22.11.2010 Arzenik a staré dámy v divadlo Aréna, bola zo zdravotných dôvodov zrušena.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.