divadlo - opera, balet, činohra

SND

20.12.2010 14:15:14

Dňa 17.12.2010  sa pôvodne plánované predstavenie HERODES A HERODIAS mení na predstavenie VEČERA.
Vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade, že klient nemá záujem o náhradné predstavenie, môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil najnedôr do 22.12.2010.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného najnedôr do 22.12.2010.