divadlo - opera, balet, činohra

SND zmena 15.2..2011

31.1.2011 16:05:03

Z M E N A v SND

predstavenia v Sále Činohry SND

Dňa 15.2.2011 sa pôvodne plánované predstavenie v Sále Činohry SND Faust  mení na ZLATÍ CHLAPCI.
 
Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil najnesôr do 18.2.2011 vrátane.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 18.2.2011 vrátane