divadlo - opera, balet, činohra

Sen noci orientálnej

25.2.2011 15:44:20

Podujatie Sen noci orientálnej, ktoré sa malo konať 25.2.2011 v Stredisku kultúry Bratisalva Nové mesto, sa  z dôvodu ochorenia presúva na náhradný termín 18.3.2011. Vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade, že náhradný termín  nebude vyhovovať, vstupenky je možné vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené najneskôr do 3.3.2011 vrátane.

 
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz do 3.3.2011 vrátane.