divadlo - opera, balet, činohra

Na dva dni v Chujave - zrušené predstavenie

16.3.2011 15:48:44

OZNAM
Predstavenie Na dva dni v Chujave, ktoré sa malo konať  dňa 23.3.2011 o 10:00 h v divadle LUDUS, je zrušené.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.