divadlo - opera, balet, činohra

Pelikáni v pustatine

28.3.2011 16:37:10

Predstavenie Pelikáni v pustatine,  ktoré sa malo konať  dňa 28.3.2011 o 19:00 h v Loď - Divadlo v podpalubí, je pre chorobu zrušené.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.