divadlo - opera, balet, činohra

Konies hry 13.5.2011 SND

13.5.2011 16:28:36

Divadlo SND oznamuje, že sa ruší predstavenie KONIEC HRY 13.5.2011 o 19:00 h.
Dôvod: Náhla zdravotná indispozícia pani Topinkovej


Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.