divadlo - opera, balet, činohra

Zmeny predstavení v Činohre SND / JÚN 2011

16.5.2011 16:42:55

Vážení návštevníci divadla SND,
 
s poľutovaním oznamujeme, že

z technicko-prevádzkových dôvodov sme museli pristúpiť k nasledovným zmenám v hracom pláne:

1. pridaniu predstavenia Tanec toreádorov (derniéra), ktoré sa bude konať dňa 15.6.2011 o 19.00 hod.  v Štúdiu novej budovy SND

2. zmene dňa 16.6.2011 o 19.00 hod. v Štúdiu novej budovy SND, kde sa pôvodné predstavenie JE ÚŽASNÁ mení na náhradné predstavenie KSICHT.

3. zmene dňa 17.6.2011 o 10.00 hod. v Štúdiu novej budovy SND, kde sa pôvodné predstavenie JE ÚŽASNÁ mení na náhradné predstavenie KSICHT.

4. zrušeniu predstavenia JE ÚŽASNÁ, ktoré sa malo konať dňa 17.6.2011 o 19.00 hod. v Štúdiu novej budovy SND bez náhrady.

5. zmene dňa 18.6.2011 o 19.00  hod. v Štúdiu novej budovy SND, kde sa pôvodné predstavenie JE ÚŽASNÁ mení na náhradné predstavenie FETIŠISTKY.

6. zrušeniu predstavenia JE ÚŽASNÁ, ktoré sa malo konať dňa 22.6.2011, o 19.00 hod. v Štúdiu novej budovy SND bez náhrady.

7. zrušeniu predstavenia AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME, ktoré sa malo konať dňa 22.6.2011 o 19.00 hod. v novej budove Činohry SND bez náhrady.

8. zrušeniu predstavenia AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME, ktoré sa malo konať dňa 23.6.2011 o 10.00 hod a 19.00. v novej budove Činohry SND bez náhrady.

9. zrušeniu predstavenia AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME, ktoré sa malo konať dňa 24.6.2011 o 19.00 hod. v novej budove Činohry SND bez náhrady.

10. zrušeniu predstavenia AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME, ktoré sa malo konať dňa 25.6.2011 o 19.00 hod. v novej budove Činohry SND bez náhrady.

11. zmene dňa 25.6.2011 o 19.00  hod. v Štúdiu novej budovy SND, kde sa pôvodné predstavenie JE ÚŽASNÁ mení na náhradné  predstavenia VEČERA.

12. zmene dňa 28.6.2011 o 19.00  hod. v novej budove Činohra, kde sa pôvodné predstavenie AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME mení na náhradné  predstavenia SKROTENIE ZLEJ ŽENY.

13. zmene dňa 29.6.2011 o 19.00  hod. v novej budove Činohra, kde sa pôvodné predstavenie AUGUST: STRATENÍ V OKLAHOME mení na náhradné  predstavenia ZLATÍ CHLAPCI.

14. zmene dňa 29.6.2011 o 19.00 hod. v Štúdiu novej budovy SND, kde sa pôvodné predstavenie JE ÚŽASNÁ mení na náhradné predstavenie PLANTÁŽ.


Vstupenky môžete vrátiť najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa predstavenia na predajných miestach, na ktorých boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného s číslom účtu, detailom transakcie, a v prípade vstupeniek vytlačených formou Hometicket, taktiež čestné prehlásenie, že si klient bude nárokovať vrátenie peňazí len raz.

Dalšie informácie na :
http://www.ticketportal.sk/tp_zmeny.asp ,
http://www.ticketportal.sk/tp_novinky.asp,
http://www.ticketportal.sk/tp_spravy.asp

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za porozumenie.