divadlo - opera, balet, činohra

Divadlo v Záhrade: Stoličky (na motívy hry E. Ionesca)

10.10.2012 18:56:16

Divadlo v Záhrade: Stoličky (na motívy hry E. Ionesca)

Čas: štvrtok 18. októbra 2012
Miesto: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3, Bratislava

Piati seniori z Banskej Bystrice, z ktorých niektorí stoja na javisku prvýkrát, dokázali Ionescovu absurdnú drámu naplniť zmyslom a posunúť tak hranice divadla bližšie k neviditeľnému. Preto je potrebné vnímať túto inscenáciu všetkými zmyslami. Je potrebné nestrácať sa v osamelom pohľade cez okno, je potrebné hovoriť o ambíciách, minulosti, detailoch komických i bolestných, súkromnom živote či vyhliadkach na budúcnosť. Je potrebné hovoriť o zmysle existencie v dobe, v ktorej jednotlivci zabudli na svoje poslanie.
Tvorivý proces prebiehal počas šiestich mesiacov. Pravidelné stretávanie sa a rozprávanie na témy času a večnosti, čakania, ambícií, splnených i nesplnených, nás všetkých vnútorne posúvali ďalej. Autentickú životnú skúsenosť starších ľudí, ich spomienky, názory a múdrosť sa inscenátori pokúsili začleniť do fragmentov pôvodného Ionescovho textu, ktorý nadobudol v rámci režijno-dramaturgickej koncepcie metafyzický rozmer. Základná dejová línia – čakanie Starčeka a Starenky na hostí a Rečníka, ktorý im má sprostredkovať Starčekovo posolstvo ľudstvu – zostala zachovaná, avšak obohatená symbolmi a aktualizovaná o súčasné reálie a osobitý pohľad skutočných starčekov a stareniek. Nadhľad, ktorí títo ľudia dokázali do inscenácie vniesť, je inšpirujúci a odvážny.
Hrajú: Marta Nováková, Janka Brndiarová, Hedviga Antalová, Milan Valašťan, Jozef Lapin

Celý výnos zo vstupného je určený na podporu zbierky LIENKA POMOCI.

VSTUPENKY NA PREDSTAVENIE Divadlo v Záhrade: Stoličky UŽ V PREDAJI !!