divadlo - opera, balet, činohra

Všetko o ženách - Loď

9.6.2010 15:32:19

Divadlo v podpalubí na Lodi oznamuje, že je z technických príčin 30.6.2010 o 19:00 h zrušené plánované predstavenie Všetko o ženách.

Za pochopenie ďakujeme.

Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.