divadlo - opera, balet, činohra

LSS Romeo a Júlia

12.8.2010 12:16:16

Predstavenie v rámci festivalu Letné Shakespearovské slávnosti Romeo a Júlia, ktoré sa malo konať dňa 7.8.2010 na Bratisalvskom hrade, bolo z dôvodu zlého počasia zrušené.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.