divadlo - opera, balet, činohra

Letní hostia - Astorka

24.9.2010 15:23:08

Letní hostia, 28. 9. 2010 19:00 h, Divadlo Astorka Korzo ´90, zmena predstavenia na Mesiac na dedine.
Vstupenky zostávajú v platnosti.

V prípade, že náhradné predstavenie nevyhovuje, vstupenky je možné vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené do 1.10.2010.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu – CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 1.10.2010.