divadlo - opera, balet, činohra

ŠTÚDIO SND

1.10.2010 17:02:26

Z M E N A
plánované predstavenie v ŠTÚDIU SND

Dňa 22. 9. 2010 o 19.00 hod. predstavenie
Tanec toreadorov sa mení.
Náhradné predstavenie: o 19.00 hod. bude
POSLEDNÁ CIGARA
a
Dňa 23. 9. 2010 o 19.00 hod. predstavenie
Tanec toreadorov sa mení.
Náhradné predstavenie: o 19.00 hod. bude
POSLEDNÁ CIGARA

V prípade, že náhradné predstavenie nevyhovuje, vstupenky je možné vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené do 4.10.2010.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu – CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou na adresu Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 6, 811 07 Bratislava spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 4.10.2010.